Domki nad morzem "Włóczęga"

Regulamin obiektu wakacyjnego Włóczęga:

1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30 % kwoty całego pobytu w ciągu 4 dni od momentu rezerwacji. Pozostałą kwotę należy uiścić w gotówce lub kartą w dniu przyjazdu lub odpowiednio wcześniejszej w formie przelewu na konto, tak aby w dniu przyjazdu pozostała kwota była już zaksięgowana na koncie. Brak wpłaty w określonym terminie skutkować będzie anulowaniem rezerwacji.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, kończy o godzinie 10:00.

3. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 zł zabezpieczająca ewentualne szkody. Kaucja rozliczana jest w dniu wyjazdu.

4. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.

5. Parking jest bezpłatny dla gości obiektu. Do każdego pokoju/domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Parkowanie pojazdów odbywa się w wyznaczonych miejscach.

6. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do godziny 7:00. W przypadku jej nie przestrzegania właściciele mają prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zakwaterowane.

7. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie obiektu ponoszą odpowiedzialność ich rodzice / opiekunowie.

8. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku/pokoju zabrania się wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu, smażenia ryb, używania otwartego ognia, palenia świeczek. Zabrania się używania sprzętów zasilanych energią elektryczną (grille elektryczne, grzałki, termowentylatory, grzejniki) bądź gazową nie będących wyposażeniem pokoju/domku.

9. Gość zobowiązany jest do utrzymywania porządku w pokoju/domku , w tym w szczególności:
a) opróżniania kosza na śmieci z uwzględnieniem segregacji śmieci,
b) utrzymania porządku toalety oraz kuchni.
c) meble powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem, przed opuszczeniem pokoju/domku prosimy odstawić je na pierwotne miejsce.
d)ustawienia instalacji/urządzeń technicznych nie powinny być zmieniane

10. Przed opuszczeniem pokoju/domku należy zdjąć poszwy i poszewki z kołder i poduszek oraz posprzątać (wynieść śmieci, uchylić okna, opróżnić lodówkę, umyć naczynia)

11. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzone lub skradzione mienie tj.: parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w pokoju/domku. Obiekt jest monitorowany.

12. Małe pieski przyjmujemy tylko przy wcześniejszym uzgodnieniu. Ich obecność nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom oraz nie może zagrażać ich bezpieczeństwu. Odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Gość. Gość zobowiązany jest sprzątać po swoim zwierzęciu wewnątrz pokoju/domku i na terenie posesji. Gość powinien mieć przy sobie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami. Za pobyt zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości ustalonej podczas dokonywania rezerwacji

13. Konieczność rezerwacji łóżeczka turystycznego, krzesełka, wanienki prosimy zgłaszać w trakcie rezerwacji.

14. Wpłata zadatku oznacza akceptację warunków rezerwacji oraz Regulaminu.

15. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd czy wcześniejsze opuszczenie obiektu, spowodowane nie z winy właściciela, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

16. Po zameldowaniu, Goście mają obowiązek zapoznać się z regulaminem placu zabaw.

17. W przypadku nieprzestrzegania zasad Regulaminu obiektu właściciele mają prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt.

18. UWAGA !!! Faktury VAT wystawiamy tylko po uzyskaniu informacji o celu wystawienia faktury (konsumenckiej lub podatkowej) przed zapłatą . W przypadku konieczności wystawienia Faktury VAT rezerwujący jest zobowiązany przekazać pełne dane do wystawienia Faktury.

19. Podczas rezerwacji należy podać:
a) imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,
b) imię i nazwisko oraz liczbę osób, które będą korzystały z pokoju/domku, w tym wiek, jeśli wśród korzystających będą dzieci,
c) uzgodniony termin pobytu,
d) nr telefonu kontaktowego oraz adres mailowy.

20. W tytule przelewu należy wpisać:
a) imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,
b) uzgodniony termin pobytu,
c) nr telefonu kontaktowego oraz adres mailowy.

21. W przypadku rezygnacji z pobytu, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, zadatek nie podlega zwrotowi.

22. Zmiana terminu rezerwacji przez Gościa jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu innego terminu z właścicielem obiektu, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.

23. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu, a Gościem obejmuje tylko wynajem pokoju/domku. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu wolnego Gościa.

24. Cena najmu nie obejmuje opłaty miejscowej. Do ceny doliczana jest opłata miejscowa zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Mielna nr XXVIII/304/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej. W przypadku Gości przebywających w pokoju/domku dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych opłata wynosi 2,40 zł od osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

25. Gość nie może użyczać lub oddawać w podnajem innym osobom pokoju/domku. Każda dodatkowa osoba, nieobjęta wcześniejszą rezerwacją, może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą, gdy liczba osób nie przekroczy maksymalnej liczby Gości. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z pokoju/domku bez zgody i wiedzy właściciela, właściciel uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi dla Gościa, bez obowiązku po stronie właściciela do zwrotu Gościowi wniesionej wcześniej opłaty.

26. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju/domku , Gość zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu właścicielowi. Zgubienie kluczy wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Gościa opłaty w wysokości 300 zł. Oplata ta może zostać potrącona z kaucji.

27. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie należącym do obiektu. Goście będący rodzicami dzieci, zobowiązani są do korzystania z nieprzemakalnych mat, zabezpieczających materac łóżka przed zmoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.

28. Z chwilą zakwaterowania i przekazania kluczy przedstawiciel oprowadzi Gościa po pokoju/domku . W trakcie oprowadzania Gość powinien zgłosić swoje ewentualne uwagi, co do wyposażenia pokoju/domku oraz jego stanu technicznego.
Brak zastrzeżeń ze strony Gościa w chwili zakwaterowania oraz w ciągu następnych 2 godzin od zakwaterowania uznaje się za zaakceptowanie wyposażenia oraz stanu technicznego pokoju/domku.

29. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępem do internetu.

30. Postanowienia końcowe:
Kwestie nieujęte w Regulaminie regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory pomiędzy właścicielem a Gościem rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku niedojścia do porozumienia, na drodze postępowania sądowego.

ŻYCZYMY PAŃSTWU UDANEGO WYPOCZYNKU

Lokalizacja

Domki nad morzem „Włóczęga”
Gąski, ul. Nadbrzeżna 99,
76-034 Sarbinowo

Tel. +48 94 346 93 43
Tel. +48 502 236 104

Przeczytaj nasz REGULAMIN

Domek